Audyt kadrowo-płacowy

 

Audyt kadrowo-płacowy polega na przeprowadzeniu przeglądu stanu administracji personalnej oraz zaproponowaniu niezbędnych zmian. Dzięki tej usłudze możliwe jest wyeliminowanie potencjalnych błędów w prowadzonej dokumentacji. Ponadto, na podstawie przeprowadzonych działań i wynikających z nich ustaleń, przygotowywane są procedury, które pozwolą na  samodzielną realizację wybranych elementów administracji kadrowej. Przeprowadzenie takiej usługi stanowi podstawę do nawiązania stałej współpracy.

Audyt obejmuje m.in.:

·         akty prawa wewnętrznego; tj. regulaminy, zarządzenia, obwieszczenia, itp.,

·         dokumentację pracowniczą; tj. akty osobowe, ewidencja czasu pracy, itp.,

·         ustalanie uprawnień pracowniczych – urlopy, prawa emerytalne,

·         prawidłowość naliczania wynagrodzeń pracowniczych,

·         rozliczenia z ZUS, PFRON.