NOWOCZESNA REKRUTACJA

 

Rekrutacja jest jednym z zasadniczych elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Jest podstawą zwiększenia potencjału przedsiębiorstwa poprzez zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Pozyskanie odpowiedniego kandydata jest procesem długotrwałym i pracochłonnym. Wymaga użycia wielu skomplikowanych narzędzi i przygotowanej kadry. Sprawność i profesjonalizm naszych usług rekrutacyjnych to nie tylko narzędzia merytoryczne (zestawy pytań, testy), ale również stosunek do kandydatów oraz poziom przygotowania i prowadzenia spotkań. Zindywidualizowane podejście do każdego zleconego projektu pozwala na odpowiednie dopasowanie technik rekrutacji do poszczególnych stanowisk. Świadczone przez nas usługi są idealnie dostosowane do potrzeb naszych klientów.

 

Etapy rekrutacji:

  • Stworzenie profilu stanowiska – punktem wyjścia jest dogłębne poznanie specyfiki stanowiska, jego roli w firmie, i zasad współdziałania z innymi stanowiskami. Po szczegółowej rozmowie z Państwem określimy zakres obowiązków i odpowiedzialności, a także wymogi formalne, niezbędne kwalifikacje, pożądane doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowościowe kandydata.


  • Ogłoszenia rekrutacyjne – zamieszczamy je na portalach rekrutacyjnych i portalach branżowych, jednocześnie korzystamy z własnej bazy kandydatów.


  • Selekcja aplikacji – mając do czynienia z dziesiątkami czy setkami nadesłanych dokumentów, sprawdzamy przede wszystkim adekwatność aplikacji tzn. czy są one zgodne z profilem oferowanego stanowiska pracy.


  • Rozmowy kwalifikacyjne – najbardziej odpowiedzialny element procesu rekrutacji, w którym kluczową kwestią są kierowane do kandydata  pytania. Reakcje oraz odpowiedzi na nie są szczegółowo analizowane. Zapewniamy Państwu: przestrzeganie przepisów prawa, profesjonalizm, rzetelny i uczciwy sposób porównywania kwalifikacji.


  • Prezentacja wyłonionych kandydatów – na tym etapie przedstawiamy klientowi kandydatów najbardziej odpowiadających wymaganiom stanowiska i gotowych do podjęcia zatrudnienia.