Stała obsługa służby BHP

 

W ramach kompleksowych usług, proponujemy usługę służby bhp. Polega ona na regularnych kontrolach i konsultacjach głównego specjalisty ds. BHP w siedzibie przedsiębiorcy.

W ramach usługi służby BHP zapewniamy:

·         kompleksowe szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników firmy,

·         kontrolę nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP na terenie zakładu pracy,

·         bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach,

·         doradztwo i współdziałanie w opracowywaniu planów modernizacyjnych,

·         opracowywanie dokumentacji powypadkowej oraz udział w dochodzeniach powypadkowych,

·         przygotowanie i weryfikację ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

·         współpracę z jednostkami zewnętrznymi.

Wszystkie zadania wykonywane są z należytą precyzją i z zachowaniem najwyższych standardów  współpracy.