Szkolenia BHP wstępne i okresowe

 

1.   SZKOLENIA BHP WSTĘPNE – organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa. Przeprowadzane są w formie instruktażu ogólnego.

2.   SZKOLENIA BHP OKRESOWE – są cyklicznie organizowane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Organizujemy następujące szkolenia okresowe:

  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych,
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

W zależności od zajmowanego stanowiska szkolenia prowadzone są w formie: instruktaży, seminariów lub samokształcenia kierowanego. Posiadamy profesjonalnie opracowane programy szkoleniowe. Dysponujemy salą szkoleniową na kilkanaście osób. Na życzenie klienta szkolenia mogą być przeprowadzane w siedzibie firmy.

Każde szkolenie zakończone jest egzaminem, po którym wydajemy stosowne zaświadczenie.

Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług!!!